• Docker-Compose

     Docker Compos    Docker Compose Kurulumu    Docker Compose Komutları 0 Yorum

  Docker-Compose, herhangi bir uygulama için birden fazla konteyner çalıştırılmak istendiğinde bu konteynerlerin yapılandırılması ve yönetimi için kullanılır. docker-compose.yml dosyasında detayları verilen ve birbirleri ile ilişkileri tanımlanan konteynerler tek bir komut ile çalıştırılabilir, birbirleri ile iletişime geçmesi sağlanabilir veya durdurulabilir.

  Docker-Compose Kurulumu


  Docker Engine, sistemde kurulu ise aşağıdaki komutlar ile Docker-Compose kurulumu yapılabilir.

  $ curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.8.0/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` > /usr/local/bin/docker-compose
  
  $ chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
  

  Docker-Compose Dosyasının Yapısı ve Konfigürasyon Opsiyonlarını


  • image: Üretilecek konteyner imajının adını belirtmektedir.
  • build: Eğer imaj bir Dockerfile’dan üretilecekse bu dosyanın bulunduğu dosya yolunu belirmektedir
  • command: Konteyner başlatılığında çalışacak komut ya da komutlar dizisini belirtmektedir
  • links: Konteynere bağlanacak diğer konteynerlerin listesini belirtir.
  • ports: Konteynerin hangi portunun açılacağını belirtir.
  • volumes: Konteynere bir dizin bağlama işlemi sırasında kullanılır.
  • environment: Konteyner içerisinde çevre değişkeni tanımlamak için kullanılır

  Diğer kullanımları ve ayrıntılı bilgiyi buradan öğrenebilirsiniz.

  Örnek docker-compose.yml

    db:
    image: "mysql:latest"
    environment:
    - MYSQL_ROOT_PASSWORD=12345
    redis:
    image: "redis:latest"
    web:
    build: .
    ports:
    - "80:80"
    links:
    - db
    - redis

  view rawdocker-compose.yml hosted with ❤ by GitHub

  Konteyner için gerekli olan imaj hazırlama ve yazılımların birlikte çalışma yapılandırması tamamlandıktan sonra uygulama çalıştırılması için docker-compose up komutunun verilmesiyle, docker-compose.ymldeki sıralamaya bağlı olarak öncelikle MySQL servisinin çalıştığı db isimli bir konteyner oluşturulur. Bunun ardından önbellek sistemi olan Redis servisinin çalıştığı redis isimli bir konteyner oluşturulur. Son olarak projenin bulunduğu dizindeki “Dockerfile” dikkate alınarak proje için bir adet imaj üretilerek bu imajdan da “web” adında bir konteyner üretilir ve çalıştırılır.

  Temel Docker-Compose Komutları


  docker-compose.yml dosyası oluşturulduktan sonra dosyanın yer aldığı dizinde aşağıdaki komutlar ile konteynerler yönetilebilir.

  $ docker-compose version
  

  Docker-Compose versiyon bilgisini öğrenmek için kullanılır.

  $ docker-compose build
  

  Tanımlanan konteynerleri teker teker veya toplu halde build etmek için kullanılır.

   $ docker-compose up
  

  Docker konteynerlerini kullanıma hazır hale getirir ve başlatır.

  $ docker-compose ps 
  

  Konteynerlerin listesini görüntüler.

  $ docker-compose stop
  

  Konteynerlerdeki servisleri durdurur.

  $ docker-compose logs 
  

  Konteynerlerden çıktı görmek için kullanılır.

  Diğer komutlar için ayrıntılı bilgiyi buradan öğrenebilirsiniz.

Yorumlar

Yorum Ekle


Adınız
Soyadınız
Mail Adresiniz
Yorumunuz